bp2.jpg bp3.jpg bp1.jpg


dokumentace BOZP

Základní dokumentace BOZP

• Identifikace a hodnocení rizik
• Kategorizace prací
• Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
• Evidence pracovních úrazů
• Harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců
• Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
• Dopravní řád
a další podle druhu provozované činnosti

Další dokumentace

• Směrnice pro řízení BOZP v podniku
• Směrnice pracovních úrazů
• Směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
• Osobní karty BOZP zaměstnanců
• Traumatologický plán
• Provozní řád
• Pracovní řád
• Místní řád skladu


Tuto veškerou dokumentaci jsme pro Vás schopni vypracovat. Vždy je ale nutná osobní návštěva technika BOZP na pracovišti, zhodnotit rizika a podle toho dokumentaci vypracovat.