bp2.jpg bp3.jpg bp1.jpg


školení - poradenství

Školení


- vstupní školení zaměstnanců
- školení a seznámení s pracovním místem (provádí odpovědná osoba)
- periodické školení zaměstnanců
- školení speciálních profesí
- školení pro práce ve výškách
- školení vedoucích zaměstnanců s vydáním kvalifikačního osvědčení
- školení zaměstnanců cizích firem působících pro naše zákazníky
- kvalifikační školení pro získání osvědčení
- vypracování kompletní dokumentace školení, včetně písemného přezkoušení

- NOVĚ provádíme školení vazačů břemen třídy A a B

Poradenské služby


- odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě, zjištění skutečného stavu a zpracování návrhů na opatření
- zpracování návrhu na kategorizaci prací
- pracovní úrazy – šetření, zjišťování zdrojů a příčin, evidence, registrace záznamů, návrhy na opatření 
- posuzování projektů provozoven a technických zařízení
- předkolaudační prohlídky a zastupovaní firmy při kolaudačním řízení
- doporučení a dodávka osobních ochranných pracovních prostředků, bezpečnostních a výstražných tabulek
- sledování legislativního vývoje a aktuální přenos do dokumentace organizace
- odborné poradenství při zpracování doložek BOZP při uzavírání smluv se subdodavateli a smluv o dílo