kb1.jpg kb2.jpg


kdy určit koordinátora BOZP?

Stavebník nemá povinnost určit koordinátor BOZP v následující případech:

• Na stavbě působí pouze jeden zhotovitel.

• Celková doba prací nepřekročí 30 pracovních dnů při maximálním počtu 20 pracovníků pracujících na stavbě po dobu minimálně jednoho dne.

• Objem prací nepřekročí 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

• Stavebník provádí práce sám pro sebe svépomocí.

• Není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení.

Ve všech ostatních případech je ale nutné koordinátora BOZP na staveništi zajistit.

Pro zobrazení pomocí diagramu klikněte zde

V praxi často narážíme na argument týkající se více než jednoho zhotovitele na stavbě. Stavebníci často argumentují tím, že oni přece mají smlouvu s jedním dodavatelem a tudíž je nezajímá, kolik má tento dodavatel subdodavatelů. Pozor, jedná se o velmi častý omyl. Má-li dodavatel dalšího subdodavatele a stavba překračuje limity popsané na začátku kapitoly, pak stavebník musí zajistit koordinátora.