kb1.jpg kb2.jpg


odborná způsobilost

Koordinátor BOZP musí vlastnit certifikát o složené zkoušce odborné způsobilosti s platností 5 let.

Pozor, certifikát k odborné způsobilosti k prevenci rizik není to samé jako koordinátor BOZP na staveništi. Klasická kvalifikace technika BOZP rozhodně neopravňuje k výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi.