po1.jpg PO2.jpg PO3.jpg


Požární ochrana

Přehled základních povinností Vaší společnosti na úseku požární ochrany:
 
- Zpracovat provozně bezpečnostní dokumentaci PO – dle zařazení do činnosti požárního nebezpečí
- Aktualizovat tuto dokumentaci PO – minimálně 1x ročně
- Zajistit školení na úseku PO
- Zajistit preventivní prohlídku PO na pracovišti – dle začlenění činnosti do kategorie požárního nebezpečí
- Vybavit své prostory prostředky PO – např. přenosné hasicí přístroje
- Vybavit své prostory evakuačním a bezpečnostním značením PO
- Provádět pravidelné revize – např. pevné el.rozvody, elektrické spotřebiče, přenosné hasicí přístroje ...

a další úkony dle místních podmínek

Jako odborně způsobilé osoby v požární ochraně zvládneme všechny tyto povinnosti za Vás. Služby v oblasti PO poskytujeme buď jednotlivě při jednorázové spolupráci v rámci posouzení, návrhu a realizace, nebo v cenově zvýhodněné nabídce komplexních služeb pro dlouhodobou spolupráci.