po1.jpg PO2.jpg PO3.jpg


dokumentace PO

Zpracujeme veškerou dokumentaci PO dle § 27 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.:

- začlenění do kategorie s požárním nebezpečím,
- posouzení požárního nebezpečí,
- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
- požární řád,
- požární poplachové směrnice,
- požární evakuační plán,
- dokumentaci zdolávání požárů,
- řád ohlašovny požáru,
- tematický plán a časový rozvrh školení
- dokumentaci o provedeném školení
- vedení požární knihy,
- dokumentaci o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany.