po1.jpg PO2.jpg PO3.jpg


provádění školení

Právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

- zpracování tématického plánu a rozvrhu školení

- školení řadových zaměstnanců

- školení vedoucích zaměstnanců

- provedení odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO

- ověření znalostí formou testu

- vydání písemného osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance

- sledování lhůt školení, upozornění na termíny